Komunikacyjna gra RPG
Przetarg na obsługę linii autobusowej 730. [ZAMKNIĘTY] - Wersja do druku

+- Komunikacyjna gra RPG (http://komunikacyjnerpg.cba.pl)
+-- Dział: Dział Przetargów (http://komunikacyjnerpg.cba.pl/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Dział: Przetargi zamknięte (http://komunikacyjnerpg.cba.pl/forumdisplay.php?fid=18)
+---- Dział: Przetargi zamknięte - Warszawa (http://komunikacyjnerpg.cba.pl/forumdisplay.php?fid=65)
+---- Wątek: Przetarg na obsługę linii autobusowej 730. [ZAMKNIĘTY] (/showthread.php?tid=8959)Przetarg na obsługę linii autobusowej 730. [ZAMKNIĘTY] - Bizon6954 - 05-28-2022

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie ogłasza przetarg na obsługę linii autobusowej, strefowej, stałej 730.


Wymagania dotyczące przetargu:

Wymagany pojazd: autobus miejski
Ilość pojazdów: 
Dzień powszedni: 2 + 1 rezerwowy
Soboty, niedziele i święta: 1 + 1 rezerwowy
Długość pojazdu: 
Dzień powszedni: 11,8 m - 12,3 m
Soboty, niedziele i święta: 11,8 m - 12,3 m
Układ drzwi w pojeździe: 2-2-2
Rok produkcji pojazdu: 2017 lub nowszy
Ilość miejsc siedzących: minimum 25
Wysokość podłogi: autobus częściowo lub całkowicie niskopodłogowy
Obowiązkowe wyposażenie pojazdów: kasowniki (3 sztuki), biletomat, sterowniki, wyświetlacze barwy białej, klimatyzacja
Malowanie pojazdu: MALOWANIE
Długość trasy linii 730: 26,7 km

Do przetargu dopuszcza się autobusy o napędzie: tradycyjnym, hybrydowym, hybrydowo-elektrycznym, hybrydowo-gazowym, gazowym CNG, gazowym LNG, wodorowym. 

Schemat trasy linii 730: SCHEMAT TRASY 

Okres obowiązywania kontraktu: 27.06.2022 r - 25.12.2022 r.

Maksymalna stawka wzkm wymagana w przetargu: 12,50 vPLN
Oferty przetargowe z zaniżonymi cenami będą odrzucane.

Ofertę na obsługę linii proszę przesłać do mnie na PW według poniższego szablonu:

Nazwa firmy:
Numer linii:
Proponowany tabor:
Ilość taboru:
Wyposażenie:
Proponowana stawka wzkm:
Podpis:

Oferty przetargowe przyjmowane są do dnia 03.06.2022 r (Piątek) do godziny 23:59.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 04.06.2022 r (Sobota).