Komunikacyjna gra RPG
Wytyczne - WAŻNE - Wersja do druku

+- Komunikacyjna gra RPG (http://komunikacyjnerpg.cba.pl)
+-- Dział: Informacje Główne (http://komunikacyjnerpg.cba.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Urząd Transportu Zbiorowego (http://komunikacyjnerpg.cba.pl/forumdisplay.php?fid=282)
+--- Wątek: Wytyczne - WAŻNE (/showthread.php?tid=2453)Wytyczne - WAŻNE - Kolejowy Maks - 09-09-2019

[b][Obrazek: 8780597cc8c63adbmed.jpg][/b]

WYTYCZNE

I - PROWADZENIE FIRMY

[b]§ 1[/b]
Każda firma powinna posiadać zezwolenie na działalność w transporcie zbiorowym.

§2 
Zezwolenie jest wydawane w ciągu 7 dni od rozpoczęcia postępowania.

§3 
Zezwolenie jest wydawane bezpłatnie.

§4 
Kara za brak ważnego zezwolenia wynosi 800 000 zł / dzień.

§5
Zezwolenie jest ważne i wydawane na 6 miesięcy.


 II - WYDAWANIE KONCESJI I ZAŚWIADCZEŃ

§ 1
Podmiot produkujący, modernizujący lub remontujący tabor do przewozu zbiorowego winien posiadać koncesję na wymienione działania.

§ 2
Koncesja na produkcję, modernizację lub remonty w/w taboru wydawana jest w terminie do 7 dni od rozpoczęcia postępowania.

§ 3
W przypadku gdy podmiot wymieniony w § 1 nie posiada koncesji nakładana jest kara w wysokości od 1 000 000 zł do 50 000 000 zł.

§ 4
Czas obowiązywania koncesji ustala UTZ

§ 5 
Podmiot wymieniony w § 1 powinien przedłużyć koncesję nie później niż 14 dni po wygaśnięciu poprzedniej.

§ 6
Cenę koncesji ustala UTZ.

§ 7
Szczegóły dot. uzyskiwania koncesji są opisane w wątku.


 III - PRZYZNAWANIE MONOPOLU

§ 1
UTZ ma prawo nadać monopol na:

- produkcję danego typu taboru
- produkcję taboru na dane paliwo
-modernizację taboru danego typu
-remonty taboru danego typu

§ 2
Monopol nadawany jest w terminie do 14 dni od rozpoczęcia postępowania.

§ 3 
Cenę monopolu ustala UTZ.

§ 4
Szczegóły dot. uzyskiwania monopolu są opisane w wątku.
 VI - INNE

[b]§ 1[/b]
W przypadku gdy firma transportowa ma zastrzeżenia do funkcjonowania innej firmy, prowadzonych przez nią finansów może zgłosić do UTZ ten fakt, UTZ wówczas przeprowadzi kontrolę.

§ 2
W przypadku gdy firma ma zastrzeżenia co do przetargów może zgłosić to do UTZ.

§ 3
UTZ ma prawo do przeprowadzenia kontroli w firmie.

§ 4
UTZ ma prawo do cofnięcia oraz wstrzymania wszystkich wydanych aktów, decyzji itp.

Wszystkie, inne nie opisane powyżej rzeczy leżą w gestii UTZ.